Welkom op De Weidebloesem

Image
Image

Inge Ramdjielal
Locatie directeur

T: 0528-264061

E-mail: deweidebloesem@pricoh.nl

 

We leren iedere dag iets nieuws!

Op De Weidebloesem bieden wij de kinderen van anderstalige nieuwkomers een veilige plek. Nederlands leren staat centraal en doen we de hele dag.

Op onze locatie zitten anderstalige kinderen die op het Asiel Zoekers Centrum wonen en ook kinderen die in Hoogeveen en omstreken zijn komen wonen. Zij beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende om naar een reguliere basisschool te gaan. Wie bieden een prettig klimaat en een veilige en gestructureerde omgeving zodat dat de kinderen tot leren komen. Naar school gaan geeft de kinderen rust, warmte, aandacht, vrolijkheid en gezelligheid. Kinderen hebben alleen een toekomst als zij goed onderwijs krijgen.

Goed en passend onderwijs

We bieden onderwijs in kleine groepen aan door leerkrachten die gespecialiseerd zijn in NT2 (Nederlands als 2e taal)  onderwijs. Er wordt  gewerkt met moderne onderwijsmiddelen in een rijke, talige leeromgeving. De kinderen werken volgens een individuele leerlijn.  

In ongeveer 40 lesweken krijgen de kinderen leerstof aangeboden, waarbij het accent ligt op de basisvaardigheden: Nederlandse taal, lezen en rekenen. Door de kinderen een goede basis te geven, hebben zij de kans om succesvol door te stromen naar het regulier onderwijs. Wanneer de leerling zich  in de Nederlandse taal goed kan redden, wordt de stap naar het regulier onderwijs gemaakt .

Bloeiend onderwijs

Om kinderen te laten bloeien, geven wij boeiend onderwijs. Boeiend onderwijs moet betekenisvol zijn voor kinderen. Boeiend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen nieuwsgierig worden. Als een kind nieuwsgierig is, komt het tot leren. We maken daarom veel gebruik van concreet materiaal om de taal te leren en te begrijpen. Alle zintuigen worden ingezet om tot leren te komen. 

De diversiteit in onze samenleving zien we als een kans om van en met elkaar te leren op basis van respect en waardering voor elkaar. Er wordt aandacht besteed aan sociaal emotionele vaardigheden, zoals leren spelen, samenwerken, conflicten oplossen, betrokkenheid en het vergroten van zelfvertrouwen. Elk kind is uniek en mag er zijn.

Op De Weidebloesem ligt het begin van een nieuwe toekomst in Nederland.