Privacyverklaring

Privacy

Binnen PricoH gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. De gegevens die over deze personen gaan, noemen we persoonsgegevens. Met dit type gegevens gaan we binnen PricoH extra zorgvuldig om. We verwerken deze volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Ook deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is zoveel als mogelijk beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement van de school is uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Klik hier om het privacyreglement te lezen


Cookies

De websites die vallen onder het beheer PricoH maken gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine en eenvoudige bestanden met informatie over, onder andere, uw surfgedrag. Bij het eerste bezoek aan onze website(s) worden deze cookies opgeslagen op uw apparaat. De meeste cookies worden automatisch binnen een bepaalde tijd verwijderd. Het is ook mogelijk de cookies eerder te verwijderen via uw eigen browser.

Op deze website wordt er alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies doet de site niet goed wat hij zou moeten doen. Omdat deze functionele cookies uw privacy op geen enkele wijze schenden is het niet nodig om voor het gebruik van deze cookies toestemming te vragen.

Deze cookieverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van PricoH en geldt derhalve niet voor websites van derde partijen. Wanneer u door middel van een link of een social media koppeling wordt doorverwezen naar websites van derden, raadpleeg dan de cookieverklaring op de gelinkte website zelf. PricoH kan de veiligheid van deze websites niet garanderen.